Leuker langer werken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe verloopt een outplacementtraject?

Allereerst voert u een oriënterend gesprek met de outplacementadviseur van het betreffende outplacementbureau. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke vragen en thema’s. Dit gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of onze werkwijze bij u past en of er een klik is met de coach. Daarna stelt uzelf een ’contract’ met vragen die u in het traject naar voren wilt laten komen. Vanuit uw huidige situatie kijkt het outplacementbureau welke vragen, ideeën en wensen u heeft en ook hoe u hiermee omgaat. Een outplacementbureau moet er naar streven om vanuit uw wensen te kijken welke opties er mogelijk zijn aansluitend op de realiteit. Dit hoeven geen hele grote stappen te zijn dit kan bijvoorbeeld verdieping in uw huidige werk zijn of een creatieve cursus. Ook gaat u tijdens het volgen van outplacement met persoonlijke punten aan de slag, die u ervoor behoeden een nieuwe stap te zetten. Denk hierbij aan twijfels, patronen, valkuilen en het omgaan met het onbekende. U krijgt vaak een ’huiswerkmap’ mee waarin opdrachten staan die te maken hebben met uzelf, beroeps- of studiekeuze, arbeidsmarkt en de stappen die u zet.

Outplacement is persoonlijk

De kracht van outplacement is de persoonlijke aanpak. De trajecten zijn vaak niet standaard, omdat u met uw persoonlijke vragen bij het outplacementbureau komt. Outplacementadviseurs werken vaak met creatieve opdrachten, zoals visualisaties, associaties, tekenen en biografieonderzoek. Daarnaast krijgt u ook vaak een beroepskeuze-onderzoek en opdrachten die te maken hebben met de arbeidsmarkt en netwerken. NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), Rationele Emotieve Therapie en focussen worden ingezet bij de persoonlijke vragen.


Outplacement biedt vooral voor ontslagen medewerkers nieuwe mogelijkheden

Outplacement kent dus een persoonlijke en creatieve aanpak, in het bijzonder voor degenen die uit willen zoeken waar hun hart ligt, wat ze echt willen met hun werk, waar ze inspiratie en enthousiasme voor voelen. De werkvormen tijdens het outplacementtraject zijn er op gericht om het contact met dat wat je echt wilt en drijft te herstellen en (weer) bewust te maken. Deze intensieve werkvormen hebben tevens een versterkend effect voor de persoonlijke kracht en effectiviteit, en zijn daarom ook aanbodversterkend te noemen. De methodiek die gebruikt wordt, is deels biografisch en deels creatief gericht. Het resultaat is een hernieuwde oriëntatie op wat u wilt met werk op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat een nieuwe richting passender voor u blijkt te zijn. Ook kan het een bevestiging of bewustwording zijn van sterke kanten van uzelf die u graag inzet voor werk.

https://www.outplacementverzekering.nl