Leuker langer werken
Image default
Aanbiedingen

Wat is een omgevingsplan?

Een omgvingsplan is een belangrijke tool in het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en andere streekplannen door ze samen te voegen in één groot omgevingsplan. Hierdoor worden de regels en regulaties met betrekking tot de fysieke leefomgeving vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt. In dit artikel wordt het omgevingsplan en de belangrijkste kenmerken nader toegelicht.

Wat is een omgevingsplan precies?

Het omgevingsplan is onderdeel van de omgevingswet, die in 2022 in werking moet treden. Het omgevingsplan bevat regels voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals bouwen, milieu, water, landschap en natuur. Het doel van een omgevingsplan is om ruimte te bieden voor ontwikkeling, maar ook om de leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Het omgevingsplan is daarom een ​​belangrijk instrument voor het creëren van een ​​duurzame en gezonde leefomgeving.

Kenmerken van een omgevingsplan

Een belangrijk kenmerk van een omgevingsplan is dat het meer flexibiliteit biedt dan de huidige bestemmings- en streekplannen. Zo wordt er bij een omgevingsplan meer aandacht besteed aan het aanleveren van aangepaste oplossingen aan de gemeente. Dit betekent dat de gemeente meer ruimte heeft om af te wijken van de ruimtelijke ordeningsregels dan nodig is om een ​​bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Wel moet de gemeente onderhandelen met stakeholders zoals omwonenden en natuur- en milieuorganisaties.

Een ander belangrijk kenmerk van een omgevingsplan is dat deze uniformer is dan bestaande bestemmingsplannen. Het omgevingsplan bevat regels voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving om de samenhang tussen verschillende beleidsterreinen te vergroten. Dit moet leiden tot een betere balans en meer integrale oplossingen.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat het omgevingsplan constant veranderd. Het omgevingsplan moet regelmatig worden geüpdatet om alle acties met betrekking tot de laatste trends en ontwikkelingen mee te nemen in het plan. Dit vereist ​​een ​​goede samenwerking tussen alle stakeholders.

Samenvatting

Kortom, het omgevingsplan biedt veel kansen voor een economische en gezonde leefomgeving. Meer flexibiliteit en geïntegreerd beleid kunnen meer ontwikkelingsruimte bieden en tegelijkertijd het milieu beschermen en verbeteren. Het is nu de taak van gemeenten, provincies en waterschappen om het omgevingsplan uit te voeren en zo voor iedereen een betere leefomgeving te creëren.

https://www.ordito.nl/omgevingsplan/