Conflicten op de werkvloer

Of het nu gaat om ruzie op de werkvloer, ruzies binnen managementteams of kwesties binnen directie of besturen van ondernemingen, ten aanzien van conflicten is het beter om ze te voorkomen dan ze op te lossen. Conflicten zijn kostbaar in tijd, geld en ergernis. En drukken bovendien vaak het bedrijfsresultaat. Ruzie en onenigheid is een natuurlijk onderdeel van samenwerken; daar moet je niet al te bang voor zijn. Je hebt elkaar vaak niet uitgekozen om mee samen te werken, dus is een tegenstelling van persoonlijke belangen en wat wrijving daarover normaal. Erger is het als het conflict-oplossend vermogen binnen het bedrijf laag is, als mensen steeds maar niet in staat zijn om veenbrandjes te smoren. Dat gaat vanzelf etteren.

Bedrijfscultuur

Het conflict-oplossend vermogen van een bedrijf wordt bepaald door de bedrijfscultuur. Wordt die gekenmerkt door politieke spelletjes en een overwegend conflict-mijdende houding – door het management vaak onbewust in stand gehouden – dan blijven medewerkers bij belangentegenstellingen om de hete brij heendraaien, waardoor zaken onnodig escaleren.

Het conflict voor zijn

Wil je als leiding van een bedrijf voorkomen dat er een structurele conflictueuze sfeer tussen medewerkers – op welk niveau dan ook – ontstaat, werk dan aan het oplossend vermogen van individuele mensen, samenwerkende teams en vooral ook de leiding. Laat je daarbij in het begin ondersteunen door experts die de dynamiek van organisaties en samenwerking kennen, aangevuld met kennis en vaardigheden op het gebied van conflictpreventie, conflictcoaching en conflictoplossing. Dat werkt beter dan mensen inhuren die vooral de wegen naar de rechter kennen. Op deze wijze zorg je voor een organisatie die zelf steeds beter in staat is om zijn eigen problemen duurzaam op te lossen. En voor de keren dat het dan echt eens escaleert, kan nog een geschikte business mediator worden ‘ingevlogen’. En uiteindelijk is er daarna altijd nog de juridische uitweg, maar dat zou slechts het uiterste middel moeten zijn, ingezet als alle andere manieren echt niet werkbaar blijken.

http://doumavanderhoning.nl