Leuker langer werken
Image default
Dienstverlening

D-sluitingen veel gebruikt bij hijsmiddelen

Ook D-sluitingen moeten een nauwkeurige test ondergaan op het gebied van veiligheid. Voordat producten op de markt worden gebracht, moeten fabrikanten een proces doorlopen dat ervoor zorgt dat de producten die zij vrijgeven veilig zijn. Dit gebeurt in een aantal fasen, waaronder het ontwerp, de productie en de reclame. Het is heel belangrijk dat fabrikanten ervoor zorgen dat hun producten om meerdere redenen veilig zijn. D-sluitingen laten keuren door EKH.

D-sluitingen veilig of niet?

Wanneer D-sluitingen voordat deze op de markt komen of wanneer deze al op de markt zijn toch onveilig blijken, kunnen deze mogelijk de veroorzaker van een ongeval zijn. Met ernstig letsel tot gevolg. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. En gelukkig zijn er de professionals van EKH. In 1992 ontstond er nog meer onzekerheid door een wijziging in wet- en regelgeving op het gebied van de Inspectie van de Havenarbeid. De hierdoor ontstane grotere onzekerheid zorgde voor de oprichting van EKH. Een organisatie die het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau wenst te brengen en te houden. Slachtoffers die schade hebben opgelopen, kunnen immers een rechtszaak wegens bijvoorbeeld productaansprakelijkheid aanspannen voor de schade die zij hebben geleden. Iets dat je te allen tijde moet zien te voorkomen.

Ongeluk zit in een klein hoekje

Wat is de oorzaak precies? Is er een werkvoorschrift voor handen? Had het voorkomen kunnen worden? Is het product goed genoeg getest?

Ontwerpfout?

Een ontwerpfout ontstaat wanneer een product is ontworpen met een potentieel gevaar. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een product met een scherpe rand en zonder bescherming. 

Fabricagefout?

Tijdens de productiefase moet het bedrijf ervoor zorgen dat de onderdelen op de juiste manier worden geassembleerd. Als een onderdeel valt, kan er al een probleem ontstaan met verbindingen.

Het niet waarschuwen

Als een product een potentieel gevaar oplevert, moet de fabrikant een waarschuwing geven om de consument op de hoogte te brengen van het gevaar. Zo kan bijvoorbeeld een product dat volgens de instructies wordt gebruikt en letsel veroorzaakt, worden toegeschreven aan een fout van de gebruiker. Als er geen waarschuwing voor het gevaar is en de consument gewond raakt, kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld.