Leuker langer werken
Image default
Zakelijk

Waarom compliance management software aanschaffen?

Als manager binnen een bedrijf heb je verantwoordelijkheden die niet alleen betrekking hebben op de kwaliteit van producten of diensten die je verkoopt. De verantwoordelijkheid die je hebt ligt ook op de kwaliteit die intern ligt. Voor je medewerkers en voor de werkzaamheden die op een verantwoorde manier moeten gebeuren. Veiligheid en milieu zijn een van de kernwaarden die binnen het bedrijf een hoofdrol spelen en waar de werkzaamheden op zijn ingericht. Niet alleen omdat je daar zelf als manager waarde aan hecht, maar ook omdat het hogerop vanuit de overheid van je wordt verwacht.

Om de wet- en regelgeving vanuit de overheid enigszins eenvoudig toe te kunnen passen, kun je gebruikmaken van een compliance management software. Die maakt het je gemakkelijker om binnen het bedrijf te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Wat deze software inhoudt, daarover lees je in deze blog.

De kern van de compliance management software

Wanneer je een compliance management software aanschaft, dan heb je online een handzame handleiding die jou als manager helpt de regelgeving te handhaven. Met name wijzigingen in de regelgeving maken het ingewikkelder om de regels goed te volgen, maar met deze software ben je altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en nieuwste ontwikkelingen. De belangrijkste zaken die je hierin vindt zijn:

  • Registers waarin je een overzicht maakt van de wetten en regels die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Je hoeft niet in een brij van regelgevingen te zoeken naar voor het bedrijf relevante regels. De software doet dat automatisch voor je.

  • Wijzigingen die vanuit de overheid ervoor zorgen dat iets voor jou verandert, worden in de software automatisch doorgevoerd. Zijn ze voor het bedrijf van toepassing, dan zie je dat hier terug. 

  • Begrijpelijke taal maakt dat je de regelgeving beter kunt begrijpen. Je krijgt een duidelijke samenvatting voor ogen waarin ondoorgrondelijke jargon wordt vermeden. In plaats daarvan wordt de kern van de eis naar voren gebracht en is voor jou duidelijk wat er van je verwacht wordt.

Een alomvattende software

Om compliance te zijn met de regelgeving is de software zo ingesteld dat je daar als bedrijf zo weinig mogelijk administratief werk aan hebt. De regels kunnen dan ingewikkeld zijn, het is belangrijk dat ze eenvoudig zijn op te volgen. Alleen op die manier kun je je houden aan de geldende wetgeving. De compliance management software draagt eraan bij dat je als bedrijf de wet- en regelgeving goed kunt begrijpen en naleven. 

Alle content van binnen- en buitenland met betrekking tot de regelgeving is erin opgenomen. Je kunt er alles in vinden over de Arbowet, over het milieu en over voedsel en veiligheid. Daardoor heb je een rijke database aan alle informatie die voorhanden is. En door de eerdergenoemde registers krijg je een eenvoudig overzicht van wat voor jouw bedrijf belangrijk is.

Het navolgen van de wetgeving gaat gepaard met de nodige documenten die je moet aanleveren. Denk daarbij aan vergunningen en ander bewijsmateriaal. Om alles goed op één plek te verzamelen, heeft de compliance management software een plek gereserveerd waar je alle documenten die met het bedrijf te maken hebben, verzameld. Overzichtelijk en goed toegankelijk, maar ook veilig. Gevoelige documenten waarvan je niet wilt dat ze in handen komen van derden, zijn in deze software veilig opgeborgen. 

Er zeker van zijn dat je je aan de regels houdt?

Om het jezelf als manager gemakkelijker te maken de wet vanuit de overheid goed te implementeren, is het belangrijk dat die wet toegankelijk is. En dat is het geval met de compliance management software. De technieken laten je niet in de steek en zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en dat je precies weet waar je je nu als bedrijf aan moet houden.