Financieel

Incasseren

Als ondernemer krijg je er ongetwijfeld mee te maken: een klant die jouw factuur niet betaalt. Erg vervelend natuurlijk. Gelukkig kun je via een incassotraject ervoor zorgen dat de klant jouw factuur alsnog betaalt. Je kunt de schuldenaar dan een bedrag bovenop het factuurbedrag in rekening brengen. Dat worden de buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Incassokosten dekken de kosten die je maakt om de openstaande factuur te innen. Wanneer mag je incassokosten in rekening brengen? En hoe bereken je ze?

Buitengerechtelijke incassokosten

Als jouw debiteur een rekening niet (op tijd) betaalt, maak je kosten. Bijvoorbeeld omdat jij hem brieven stuurt of een incassobureau inschakelt. Deze kosten worden wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Soms worden deze door andere partijen administratiekosten of aanmaningskosten. Dit zijn ook incassokosten.

Aanmaningsbrief

De schuldeiser of het incassobureau sturen jouw debiteur een aanmaningsbrief, waarin zij hem laten weten dat er nog een openstaande rekening is. In deze aanmaningsbrief moet staan dat de schuldenaar nog 14 dagen te tijd heeft om de rekening te betalen, nadat hij de brief heeft ontvangen, informatie over de incassokosten als er niet op tijd betaald wordt, Stuurt je geen aanmaningsbrief of klopt de informatie in de brief niet? Dan mag je de schuldeiser geen incassokosten vragen. Wordt de openstaande rekening niet betaald, dan mag je de incasso kosten incasseren.

Hoogte incasso kosten

Hoeveel incassokosten je in rekening mag brengen, is wettelijk vastgelegd. De hoogte ervan hangt af van de hoogte van het factuurbedrag. Je berekent de incassokosten als volgt:

Over de eerste € 2.500                 15 %      Minimaal € 40

Over de volgende € 2.500            10 %     

Over de volgende € 5.000            5 %       

Over de volgende € 190.000       1 %       

Over de volgende € 800.000       0,1 %    

De schuldeiser of het incassobureau mag niet meer dan bovenstaande percentages vragen. Gebruik een rekenhulp incassokosten om de incassokosten te controleren.

Ondervind je problemen met het innen van jouw facturen? De ervaren specialisten van Bundel zorgen ervoor dat jouw openstaande vorderingen snel en efficiënt worden geïnd. Doordat we werken met advocaten, kunnen zo nodig alle wettelijke middelen worden ingezet. Neem vrijblijvend contact op met Bundel voor meer informatie over incasseren.

https://bundel.nl/Incasseren/