Zakelijke dienstverlening

Een archief digitaliseren volgens de laatste regelgeving

Wil je je papierwerk, zoals een archief, digitaliseren? Het is belangrijk dat dit op een verantwoorde en efficiënte manier gebeurt. Je wilt dan ook gebruik maken van de diensten van een ervaren en gespecialiseerde partij. Doxis is een dergelijke specialist die je helpt bij het archiefbewerkingstraject. Ze digitaliseren jouw archief volgens de geldende wet- en regelgeving. Zij helpen hun klanten al meer dan 100 jaar om optimaal gebruik te maken van hun bedrijfsinformatie. Je weet dus ook zeker dat deze partij de benodigde kennis in huis heeft om jouw archief te digitaliseren. Wacht niet langer en maak de overstap van analoog naar digitaal werken.

Meer dan alleen een archief digitaliseren

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Doxis, dan doen ze meer dan alleen maar jouw archief digitaliseren. Het digitalisatieproces is tijdrovend en vereist de benodigde kennis. Ook het gebruik van het nieuwe digitale archief vereist nieuwe kennis. Daarom coachen en begeleiden ze ook jouw medewerkers. Zo kunnen zij op den duur zelf een archief digitaliseren en ben je niet meer afhankelijk van deze partij. Ze blijven je natuurlijk bijstaan in geval van onduidelijkheden. Ze bieden dus een toekomstgerichte oplossing voor jouw bedrijf. Voordat ze beginnen met het digitaliseren van het archief, zullen ze een goed plan ontwikkelen. Op deze manier voorkom je dat je vastloopt in het proces. Zij stellen dit ook voor je op.

Digitaal archief verplicht overbrengen voor overheidsorganisaties

Voor overheidsorganisaties is het digitaliseren van het archief nog niet klaar. Veel overheidsorganisaties zijn verplicht om het digitale archief over te brengen naar een archiefbewaarplaats, ook wel een e-depot genoemd. Hier worden hoge eisen aangesteld. Doxis is hiervan op de hoogte en weet als geen ander hoe die juist gedaan wordt. Wil jij weten wat je mogelijkheden zijn om je archief te digitaliseren? Vraag ernaar bij de specialisten van dit bedrijf. Zij denken met je mee en komen tot de meest geschikte oplossing.

https://doxis.nl/
Zakelijke dienstverlening

Hoe verloopt een outplacementtraject?

Allereerst voert u een oriënterend gesprek met de outplacementadviseur van het betreffende outplacementbureau. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke vragen en thema’s. Dit gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of onze werkwijze bij u past en of er een klik is met de coach. Daarna stelt uzelf een ’contract’ met vragen die u in het traject naar voren wilt laten komen. Vanuit uw huidige situatie kijkt het outplacementbureau welke vragen, ideeën en wensen u heeft en ook hoe u hiermee omgaat. Een outplacementbureau moet er naar streven om vanuit uw wensen te kijken welke opties er mogelijk zijn aansluitend op de realiteit. Dit hoeven geen hele grote stappen te zijn dit kan bijvoorbeeld verdieping in uw huidige werk zijn of een creatieve cursus. Ook gaat u tijdens het volgen van outplacement met persoonlijke punten aan de slag, die u ervoor behoeden een nieuwe stap te zetten. Denk hierbij aan twijfels, patronen, valkuilen en het omgaan met het onbekende. U krijgt vaak een ’huiswerkmap’ mee waarin opdrachten staan die te maken hebben met uzelf, beroeps- of studiekeuze, arbeidsmarkt en de stappen die u zet.

Outplacement is persoonlijk

De kracht van outplacement is de persoonlijke aanpak. De trajecten zijn vaak niet standaard, omdat u met uw persoonlijke vragen bij het outplacementbureau komt. Outplacementadviseurs werken vaak met creatieve opdrachten, zoals visualisaties, associaties, tekenen en biografieonderzoek. Daarnaast krijgt u ook vaak een beroepskeuze-onderzoek en opdrachten die te maken hebben met de arbeidsmarkt en netwerken. NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), Rationele Emotieve Therapie en focussen worden ingezet bij de persoonlijke vragen.


Outplacement biedt vooral voor ontslagen medewerkers nieuwe mogelijkheden

Outplacement kent dus een persoonlijke en creatieve aanpak, in het bijzonder voor degenen die uit willen zoeken waar hun hart ligt, wat ze echt willen met hun werk, waar ze inspiratie en enthousiasme voor voelen. De werkvormen tijdens het outplacementtraject zijn er op gericht om het contact met dat wat je echt wilt en drijft te herstellen en (weer) bewust te maken. Deze intensieve werkvormen hebben tevens een versterkend effect voor de persoonlijke kracht en effectiviteit, en zijn daarom ook aanbodversterkend te noemen. De methodiek die gebruikt wordt, is deels biografisch en deels creatief gericht. Het resultaat is een hernieuwde oriëntatie op wat u wilt met werk op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat een nieuwe richting passender voor u blijkt te zijn. Ook kan het een bevestiging of bewustwording zijn van sterke kanten van uzelf die u graag inzet voor werk.

https://www.outplacementverzekering.nl
Zakelijke dienstverlening

De voordelen van 123 Theorie op een rij

Woon je vlakbij Utrecht en staat het auto theorie halen op jouw to-do-lijst? Je kunt je aanmelden voor de theoriecursus Utrecht via 123theorie. nl. Deze opleiding kent onder meer de volgende pluspunten:

– de cursus + het examen op één dag;

– geen lesmateriaal zoals dure boeken en mappen;

– topdocenten die duidelijk kunnen uitleggen;

– les in groepsverband met andere, leuke jongeren;

– een hoog slagingspercentage;

– een scherpe prijs.

123 Theorie heeft de hoofdvestiging in Utrecht. De cursussen vinden plaats in de volgende steden: Amsterdam, Arnhem, Breda, Goes, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Bij al deze locaties is het examenlokaal van het CBR dichtbij. Daar worden alle cursisten hoogstpersoonlijk naar toe gebracht. Bij het CBR is een plek voor iedereen gereserveerd. Je zit aan een eigen tafel met computerscherm. Je mag opgaan voor het theorie examen auto als je 16 jaar bent. Het theorie examen is verplicht om je rijbewijs te kunnen halen

Les en examen bij het CBR op 1 dag

Het theorie examen in 1 dag doe je met een reden. Het doel van het theorie examen auto is: laten zien dat je als verkeersdeelnemer gevaren op de weg herkent, op de hoogte bent van de verkeersregels en verkeersinzicht hebt. Het komt er eigenlijk op neer dat je veilig de weg op kunt. Veilig voor jezelf én voor anderen. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar het examen. Ook zal worden gevraagd om je reserveringsnummer. Dit krijg je van de 123 Theorie-docenten.

Verder mag je geen spullen meenemen. Je telefoon, portemonnee, zonnebril e.d. moet je even achterlaten in een kluisje. Er zijn verschillende soorten vragen: sleepvragen, single-sleepvragen, invulvragen, hotspotvragen, ja/nee-vragen, meerkeuzevragen. Je krijgt 40 vragen + 2 testvragen die gaan over verkeersregels en verkeersinzicht. 25 vragen hebben als onderwerp gevaarherkenning. In totaliteit duurt het auto theorie examen rond de drie kwartier. Direct na het examen krijg de uitslag te horen. Heb je nog vragen over de 123 Theorie cursus of het examen? Neem contact op met 123 Theorie via 085-06061230, 06-29999962 of stuur een mail.

https://www.123-theorie.nl
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement: van probleem naar kans

Ontslag kan erg ingrijpend zijn, maar tegelijkertijd ook kansen bieden voor de toekomst. Mensen ontdekken bij ontslag vaak nieuwe talenten en worden getriggerd hun capaciteiten in kaart te brengen. Outplacement via een  outplacementbureau kan hierbij hulp bieden.

Outplacementbureau Werkcontact biedt outplacementtrajecten aan door heel Nederland en begeleidt werknemers uit zowel het bedrijfsleven als de overheid. Dat doet Werkcontact voor een veelheid aan doelgroepen en voor alle niveaus. Werkcontact treedt professioneel en  probleemoplossend op in een voor mensen moeilijke periode. We begeleiden zowel individueel ontslagen medewerkers als werknemers die zijn ontslagen bij collectief ontslag.

Werkcontact ervaart dat velen de beroepskeuze en de loopbaankoers in het verleden niet altijd bewust hebben gemaakt. Hoe kan het ook anders… jong en tamelijk onervaren wordt vaak ingespeeld op de mogelijkheden en omstandigheden van dat moment, een beroepsrichting gekozen en een eerste baan aanvaard.
Na verloop van tijd kan het besef zich aandienen, dat uw persoonlijke interesses en kwaliteiten onderbelicht blijven, dat uw ontwikkeling stagneert, dat u toe bent aan een nieuwe uitdaging, dat uw inspiratie met de noorderzon is vertrokken en u in moeilijk vaarwater verkeert. Dan heet Werkcontact u heel graag welkom.

De kernactiviteiten van Werkcontact bestaan uit:
–    Beroepskeuze advies
–    Loopbaanbegeleiding
–    Re-integratie
–    Outplacement
–    Herstelbegeleiding

Werkcontact zoekt naar nieuwe vaarwegen en thuishavens en gaat daarbij enige deining niet uit de weg. Werkcontact staat voor: bewustwording, assertiviteit, realisme, koersgerichtheid. Naar onze mening dé ingrediënten voor een passende “fit” tussen uw welbevinden en uw loopbaan.

Met behulp van een analyse van uw huidige loopbaansituatie wordt aan de hand van diverse gesprekken en uitgekiende testen zichtbaar over welke talenten u beschikt en welke kwaliteiten nog onderbelicht blijven.
Het kan zijn dat u zich in uw huidige functie verder wilt bekwamen, maar het is ook mogelijk dat voor u een uitdaging open ligt om verder door te groeien, naar een hogere functie. Dan dient de vraag zich aan welke stappen daartoe moeten worden gezet, of er aanvullende scholing nodig is, wat daarvan de kosten zijn, wie dat betaalt.

Het eindproduct dat door u onder begeleiding van Werkcontact wordt uitgewerkt is een Persoonlijk Ontwikkel Plan – een soort contract met uzelf, of met uw werkgever. Waarin aangegeven uw doelstelling, de weg waarlangs, de duur, de kosten etc..

Het is ook mogelijk dat enkele coachingsgesprekken u al voldoende helderheid verschaffen om uw koers bij te stellen en bewust uw loopbaankeuze(s) te bepalen.

https://www.outplacementverzekering.nl
Zakelijke dienstverlening

Een inkoopadviesbureau kan een spend analyse maken van uw bedrijf

Steeds meer bedrijven laten een inkoopadviesbureau een spend analyse maken van hun uitgavenpatroon. Aan de hand daarvan kan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden. Daarbij gaat het voor een groot gedeelte over kostenbesparing – maar niet alleen maar. Een inkoopadviesbureau kijkt bij een spend analyse naar het hele bedrijfsproces, de uitgaven die u doet, en de leveranciers die u heeft. Daar kunt u als bedrijf op veel verschillende vlakken uw voordeel mee doen.

Wat heeft u aan een spend analyse van een inkoopadviesbureau?

Als u denkt aan een spend analyse, dan denkt u waarschijnlijk allereerst aan het beperken van kosten en het vergroten van de winst. Inderdaad is dat een belangrijke doelstelling van het inkoopadviesbureau, maar het is lang niet het enige. Wat kan zo’n analyse nog meer voor voordelen hebben? Een goed debiteurenbeheer en goed contractmanagement is een manier om de risico’s te verlagen, die uw bedrijf loopt. U krijgt meer inzicht in de prestaties van uw leveranciers, en u bent beter op de hoogte van de contracten die u heeft afgesloten. Dat kunt u allemaal in uw voordeel gebruiken om uw eigen bedrijf in stabiel vaarwater te houden.

Winst behalen met kortere doorlooptijden

Een spend analyse kan leiden tot het verbeteren van de doorlooptijd van uw bedrijfsvoering. Daardoor neemt de kwaliteit toe, nemen de kosten af, behaalt u kortere doorlooptijden en kunt u meer doen en krijgt u beter overzicht in de bedrijfsvoering. Uiteindelijk vertaalt dit zich in tevreden klanten en tevreden partners. Zoals ieder bedrijf bent ook u gebaat bij een heldere en overzichtelijke bedrijfsvoering. Door een bureau als Grippr in te schakelen en een analyse te laten maken van de kosten die u maakt, kunt u ongrijpbare processen inzichtelijk maken. Met nieuwe software en aan de hand van metingen ontstaan er nieuwe ideeën om uw bedrijf te optimaliseren.

Zakelijke dienstverlening

Onthoud 0906-1850 je kunt ieder bedrijf bereiken!

Op zoek naar het telefoonnummer van Essent? Klantenservicetelefoon.nl helpt je eraan. Het nummer van de klantenservice van Essent luidt 0900 1550. Per gesprek betaal je 35 cent en daar komen de gebruikelijke belkosten dan nog bij. Overweeg jij zonnepanelen te laten plaatsen? Wil je gebruik maken van een voordelige overstapservice? Of zoek je een betrouwbare partij voor een onderhouds- en servicecontract voor de cv-ketel? In deze gevallen en meer kun je terecht bij Essent.

 Net als Eneco, Oxxio Energie, E-On en Budget Energie is Essent een energieleverancier. Op de website essent.nl vind je veel info. Over het bedrijf zelf en over de actuele aanbiedingen. Voorbeelden zijn een gratis rookmelder, een mooie korting op een slimme thermostaat en een bol. com cadeaukaart.

Van Esprit tot Sarenza

De klantenservice van Esprit is gratis. Over de lengte van het gesprek hoef je je dus geen zorgen te maken! Het telefoonnummer van Esprit is 070 499 00 52. Wil je je vraag per email stellen, gebruik dan info@esprit.nl. Esprit bestaat al sinds 1968. De oprichters zijn Susie en Doug Tompkins uit San Francisco. Dit kledingmerk is er voor hem en voor haar. De firma is actief in maar liefst 40 landen zowel met fysieke winkels als online. Er zijn twee hoofdkantoren. Eentje in Kowloon -Hong Kong- en een in Ratingen -Duitsland-. Als je belt met Esprit wordt steevast naar het klant- en/of factuurnummer gevraagd. We raden je daarom aan dit bij de hand te houden. Als je Esprit wilt volgen op sociale media kun je terecht op Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook, Google+, Pinterest en Instagram. Op www. esprit .nl vind je de volledige collectie en info over onder meer betalen, bestellen, retourneren en waardebonnen.

https://www.klantenservicetelefoon.nl/
Zakelijke dienstverlening

Nieuwe leertechnieken voor 2017

Jaarlijks wordt er in London de “London Learning Technologies” beurs georganiseerd waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van leertechnologieën wordt gepresenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen als virtual reality in trainingen, gamified trainingen, nieuwe e-learning technologieën en vernieuwde learning management systemen (LMS) worden hier op de voet gevolgd. Vanuit dit artikel een aantal nieuwe ontwikkelingen vanuit deze beurs in 2017.

Nieuwe trends in het leren

Wat opmerkelijk is dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn in de wijze waarop leertechnieken worden toegepast. Zo is er tegenwoordig bij bedrijven veel meer behoefte aan concrete leerdoelen die gericht zijn op de directe performance van een bedrijf in plaats van algemene competenties of leerdoelen van een medewerker te trainen. Ook team of algemene bedrijfsdoelstellingen staan hier centraal in. In de snel veranderende markt is het belangrijk als organisatie om ook snel te kunnen anticiperen op deze veranderingen. Hierbij is het dus belangrijk dat er in korte tijd specifieke organisatievaardigheden eigen moeten worden gemaakt. De context is hierbij dan nog belangrijker dan de inhoud op detail. Dit laatste kan altijd individueel getraind worden. Ook is het belangrijk om het trainingsmateriaal zo uitdagend mogelijk te maken. Video is bij uitstek een goede aanvulling op traditioneel trainingsmateriaal. Feedback in nieuwe leeromgevingen is erg belangrijk en de behoefte om kennis te toetsen en online te geven kan hieraan een bijdrage leveren.

Van evaluatie naar impact

Ook worden opdrachtgevers van leertrajecten minder getriggerd op algemene evaluaties over de vorm van de training, opleidingslocatie, prijs of trainer. Nee ze zijn meer gericht op de impact voor het bedrijf. Welke bijdrage heeft het leertraject opgeleverd voor de organisatie. Wat is er bereikt met de training en gaat er beter, slimmer of goedkoper? Kortom welke voordelen heeft de opleiding voor het bedrijf en de business gekregen. Naast een nieuwe invulling van trainingsmateriaal gaat het hier natuurlijk vooral om de wijze waarop je als opleider maatwerk kunt leveren aan opleidingen die scoren.