Leuker langer werken
Image default
Dienstverlening

Hoe industriële afvalwaterzuivering werkt

De afvalwaterzuivering werkt volgens fysische, chemische en biologische kenmerken, afhankelijk van de aard van de te verwijderen verontreinigende stoffen en/of de werking van de eenheid die voor de behandeling wordt gebruikt.

Het ideale proces wordt aangegeven op basis van de vuilvracht en de aanwezigheid van verontreinigingen. Alleen specialisten kunnen het verzamelen van monsters voor de analyse van verschillende parameters die de organische belasting en de toxische belasting van de effluenten vertegenwoordigen, evalueren en uitvoeren.

 

Fysieke processen in de industriële afvalwaterzuivering

Dit zijn de processen die de zwevende deeltjes verwijderen door middel van fysieke afscheidingen, zoals reling, zeven, olie- en vetafscheiding kasten, bezinking en flotatie.

De fysische processen van industriële afvalwaterzuivering verwijderen ook organische en anorganische stoffen in colloïdale suspensie en verminderen of elimineren de aanwezigheid van micro-organismen door middel van zand- of membraanfiltratie processen (microfiltratie en ultrafiltration). Fysieke processen worden ook gebruikt voor desinfectie doeleinden, zoals ultraviolette straling.

 

Chemische processen in de behandeling van industrieel afvalwater

In het proces worden chemische producten gebruikt, zoals: stollings middelen, flocculation, pH-neutralisatie, oxidatie, reductie en desinfectie in verschillende stadia van de behandelingssystemen.

Ze zijn in staat om de vervuilende stoffen te verwijderen door middel van chemische reacties, evenals het conditioneren van het effluent mengsel dat zal worden behandeld in de volgende processen. De belangrijkste processen zijn:

 

 • Chemische opheldering (verwijdert colloïdaal organisch materiaal, inclusief coliformen);

 • Elektro Coagulatie (verwijdert organisch materiaal, waaronder colloïdale verbindingen, kleurstoffen en oliën/vetten);

 • Neerslag van fosfaten en andere zouten (verwijdering van voedingsstoffen) door toevoeging van chemische coagulanten bestaande uit ijzer en/of aluminium;

  • chlorering voor desinfectie;

  • Oxidatie door ozon, voor desinfectie;

  • Vermindering van zeswaardig chroom;

  • Oxidatie van cyanide;

  • Neerslag van giftige metalen;

  • Ionenwisselaar.

 

Biologische processen in de industriële afvalwaterzuivering

De biologische behandeling van afvalwater en industrieel afvalwater heeft tot doel opgelost en gesuspendeerd organisch materiaal te verwijderen door het om te zetten in sedimentaire vaste stoffen (biologische vlokken) en gassen. In principe reproduceert de biologische behandeling de fenomenen die in de natuur voorkomen, maar dan wel in een kortere tijd. De belangrijkste processen zijn:

 

 • Aërobe processen, die worden vertegenwoordigd door actief slib en zijn varianten, zoals langdurige beluchting, conventioneel actief slib, facultatieve beluchte lagunes en aërobe beluchting;

 • Optionele processen, die worden uitgevoerd door het gebruik van biofilms (biologische filters en biocontactoren) en door sommige lagunes (fotosynthese en beluchting optioneel). Biocontactoren hebben ook aërobe biologische processen;

 • Anaërobe processen komen voor in anaërobe en biodigester lagunes.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe kan Intelligent Automation jouw digitale transformatie versnellen?

Enkele tips om jezelf te beschermen als chauffeur

Kies voor uitstekende hulp tijdens uw emigratie naar Bonaire of Curaçao