Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Veel mensen sluiten hun verzekering rechtstreeks bij de verzekeraar af. Maar vaak is er ook een mogelijkheid om dit via uw werkgever te doen. Dit is dan een zogenaamde collectiviteit zorgverzekering.

Een collectieve zorgverzekering bij Salland

Ook ziektekostenverzekeraar Salland heeft overeenkomsten gesloten met werkgevers, zodat u zich kunt verzekeren via een collectiviteit. Doet u dat, dan krijgt u korting op de aanvullende én tandartsverzekering. Salland geeft geen korting op de premie van de basisverzekering; iedereen betaalt daar hetzelfde bedrag voor.

De Salland Clubactie

Wat een collectieve verzekering bij Salland bijzonder maakt, is dat u er ook voor kunt kiezen om u te verzekeren via een sportclub waar u lid van bent. Op die manier krijgt u de korting op aanvullende en tandartsverzekeringen, en de club krijgt een bedrag voor in de clubkas: 50 euro voor een nieuwe verzekerde, 10 euro voor een bestaande verzekering die overstapt naar de collectiviteit, en ook 10 euro voor een verzekerde die vanaf het 2e jaar in de collectiviteit blijft. Salland wil sportclubs hiermee helpen om de vereniging financieel gezond te houden voor haar verzekerden. Deze clubs houden hen namelijk in beweging, en dat is precies waar Salland ook voor staat: gezond leven en fit blijven.

Toch korting op de basispremie?

Dat kan! Als u een vrijwillig eigen risico neemt, krijgt u korting op de premie van de basisverzekering. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de korting. Maar let op: dit betekent ook dat u een hoger bedrag in één keer moet betalen als u zorg gebruikt waar het eigen risico op van toepassing is.

https://www.salland.nl