Leuker langer werken
Image default
Rechten

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het wetboek dat we hanteren in Nederland is groot. Er staan veel wetten en regels uitgebreid in beschreven. Denk aan wat wel en niet mag, hoe we met voedsel om moeten gaan, aan wat voor regels bedrijven zich moeten houden en regels over het milieu. Dat laatste is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Het milieu is iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Minder plastic gebruiken, je afval in de prullenbakken gooien, meer vegan gaan eten, dit zijn allemaal voorbeelden van hoe je bij kunt dragen aan een beter milieu. In het activiteitenbesluit staan regels waaraan gehouden moet worden wat betreft het milieu. Voor bedrijven zijn er op milieugebied algemene regels opgesteld. Elk bedrijf dat onder de Wet milieubeheer valt moet hieraan voldoen. Dit staat allemaal beschreven in het activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat staat er in het activiteitenbesluit?

Het huidige activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2013 van kracht. In het activiteitenbesluit staan regels beschreven per soort milieubelastende activiteit, daarnaast ook per soort milieubelasting. Hier wordt bijvoorbeeld metaalbewerking mee bedoeld, of het weggooien van afval of de mate van geluid maken. Veel dingen kunnen namelijk belastend zijn voor het milieu zonder dat je erbij nadenkt. Bedrijven dienen zich aan het activiteitenbesluit te houden. Het besluit maakt onderscheid tussen 3 type bedrijven, dat is ook waarom voor ieder bedrijf de regels anders kunnen zijn. Ieder bedrijf is anders, dus daarom zijn er verschillende regels.

Als bedrijf in compliance zijn

Met zijn allen wat meer om het milieu denken, zodat uiteindelijk het milieu weer wat gezonder wordt. Dat is een mooi doel. Het activiteitenbesluit heeft hier een grote bijdrage in. Als bedrijven zich hieraan houden, dan zorgen we met zijn allen ook echt voor een beter milieu. Het is dus belangrijk dat je als bedrijf in compliance bent met de huidige wetten en regels.

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/activiteitenbesluit/